Иргэд хүлээж авах хуваарь

Д/дОвог нэрАлбан тушаалХүлээн авах хуваарь
    1Хурандаа
П.Өлзийсайхан
Газрын даргаАжлын өдрүүдэд
10:00-12:00 15:00-17:00
    2Хошууч
Б.Гантулга
Цагдан хорих байрны даргаАжлын өдрүүдэд
10:00-12:00 15:00-17:00
    3Ахмад Р.ОдонтунгалагАхлах нягтлан бодогчАжлын өдрүүдэд
10:00-12:00 15:00-17:00
    4Дэслэгч
Д.Эрдэнэбаяр
Сургалт, хүний нөөц,  хэвлэл мэдээлэл, дотоод ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэнАжлын өдрүүдэд
10:00-12:00 15:00-17:00
    5Дэслэгч
С.Оюунчулуун
Тасгийн дарга бөгөөд ахлах шийдвэр гүйцэтгэгчАжлын өдрүүдэд
10:00-12:00 15:00-17:00
    6 Ахмад
Б.Содбаяр
Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаа хариуцсан шийдвэр гүйцэтгэгчАжлын өдрүүдэд
10:00-12:00 15:00-17:00
    7Ахлах ахлагч
Г.Баянжаргал
67 дугаар тойргийн Шийдвэр гүйцэтгэгчАжлын өдрүүдэд
10:00-12:00 15:00-17:00
    8Дэслэгч
Д.Жамсран
68 дугаар тойргийн Шийдвэр гүйцэтгэгчАжлын өдрүүдэд
10:00-12:00 15:00-17:00
    9Дэслэгч
А.Мянган-Эрдэнэ
69 дүгээр тойргийн Шийдвэр гүйцэтгэгчАжлын өдрүүдэд
10:00-12:00 15:00-17:00
 10
Back to top button