Өмнөговь аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын бүтэц, орон тоо