ӨМШШГГ-ЫН БҮТЭЦ

Тус газар нь батлагдсан орон тоогоор 34 алба хаагч ажиллахаас одоогийн байдлаар газрын дарга-1, цагдан хорих байрны дарга -1, тасгийн дарга бөгөөд ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч-1, сургалт хүний нөөц, хэвлэл мэдээлэл, дотоод ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн-1, ахлах нягтлан бодогч-1, төлөөлөгч-1, шийдвэр гүйцэтгэгч-4, их эмч-1, хуяглан хүргэлтийн ажилтан-1, ээлжийн дарга-4, хамгаалалтын ажилтан-8, ХӨТЯЭАХ ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч-1, ХӨТЯЭАХ шийдвэр гүйцэтгэгч-1, техник хяналтын ажилтан -1, архив, бичиг хэргийн ажилтан-1, нярав-1, жолооч-2, тогооч-1 нийт 32 алба хаагч ажиллаж байна.