УДИРДАХ АЛБА ХААГЧИД

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗРЫН ДАРГА

Овог, нэр: Г.Эрдэнэбат

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Дэд хурандаа

Боловсролын байдал: Хууль зүйн ухаааны магистр

  

ЦАГДАН ХОРИХ БАЙРНЫ ДАРГА

Овог, нэр: Б.Гантулга

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Дэд хурандаа

Боловсролын байдал: Удирдлагын магистр

 

ТАСГИЙН ДАРГА БӨГӨӨД АХЛАХ ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧ

Овог нэр: Д.Жамсран

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Ахлах дэслэгч

Боловсролын байдал: Хууль зүйн ухаааны магистр


ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛ ЭДЛҮҮЛЭХ АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН АХЛАХ ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧ

Овог, нэр: Б.Содбаяр

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Ахмад

Боловсролын байдал: Эрх зүйн магистр