ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДЭД ЗОРИУЛСАН ТАНИЛЦУУЛГА, МЭДЭЭЛЛИЙГ БАЙРШУУЛЛАА

✅Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа Өмнөговь аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар “Нэг цонхны үйлчилгээ” үзүүлэх хэсэгт дохионы хэлний орчуулгаар видео танилцуулга байршуулж, байгууллагын өдөр тутамдаа хэрэглэгддэг эрх зүйн баримт бичгийг брайль үсгээр хэвлэн байршууллаа.
✅Энэхүү ажил нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд мэдээллийг хүртээмжтэй хүргэх, мөн нийгмийн харилцаанд эрх тэгш оролцох боломжийг бүрдүүлж байгаа юм.
  

Add comment

reload, if the code cannot be seen