АЛБА ХААГЧДЫГ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЗЛЭГ, ШИНЖИЛГЭЭНД ХАМРУУЛЛАА

АЛБА ХААГЧДЫГ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЗЛЭГ, ШИНЖИЛГЭЭНД ХАМРУУЛЛАА
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа Өмнөговь аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар Өмнөговь аймгийн "Шим билэг" өрхийн эрүүл мэндийн төвтэй хамтран алба хаагчдыг хэвлийн эхо болон зүрхний цахилгаан бичлэг, шинжилгээ, эрт илрүүлэг, үзлэг оношилгоонд хамрууллаа.
  

Add comment

reload, if the code cannot be seen